fbpx
+372 52 94 011
tehnik@printeriexpert.ee

Tõlketeenus

Arbium Tõlkebüroo pakub kirjalikke ja suulisi tõlketöid rohkem kui 22 keelest ja keelde . 

Tõlketeenuste pakkumisel lähtume Euroopa tõlketeenuse kvaliteedistandardist EN 15038:2006

Kirjalik tõlge – suulise või kirjaliku teksti tõlge kirjalikul kujul.
Suuline tõlge– algse teksti (suulise või kirjaliku) tõlge suulisel, kuuldaval kujul, mis omakorda jaguneb kolmeks:

  • sünkroontõlge on suulise teksti samaaegne suuline tõlge.
  • järeltõlge lektor ja tõlk räägivad vaheldumisi. Lektor esitab oma ettekande osade kaupa , mille tõlk siis tõlgib võimalikult täpselt sihtkeelde.
  • sosintõlge tõlkija istub kuulajate juures, kes ei valda keelt, ja tõlgib neile vaiksel häälel lektori juttu.
  • suuliste ja kirjalike notariaalsete tehingute tõlge

Sidusteenused:
Küljendamine – teksti, graafika ja/või piltide paigutamine nii, et tõlketöö sarnaneks originaaliga.
Toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine.
Keelekorrektuur – grammatika ja trüki- ning kirjavigade kontroll.